SKatteregler

SKATTEREGLER
I utgangspunktet skal alle gaver fordelsbeskattes når de er knyttet til et arbeidsforhold. Visse gaver fra arbeidsgiver er likevel skattefrie etter rammer og beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet. Skattefritaket omfatter gaver til både ansatte og styrets medlemmer. Skattefriheten for gaver til ansatte er betinget av at gave eller premie for forslag til forbedringer er ledd i en generell ordning for bedriften. Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Det er ikke lenger anledning til å gi gavekort som kan veksles inn i penger.

GAVETYPE (beløpsgrensene er inkl. mva):
Premie for forbedringsforslag, en ordning alle bedrifter bør ha: Kr 2.500
Ansatt i minimum 25/40/50 eller 60 års tjenestetid i bedriften: Kr 8.000
Gullklokke med inskripsjon: Kr. 12.000

Gave ved bryllup, og ved 50/60/70/75/80-årsdag, eller slutt etter minst 10 år: Kr 3.000
Gave ved bedriftens 25-årsjubileum (eller delelig med 25): Kr 3.000
Gave ved bedriftens 50-årsjubileum (eller delelig med 50): Kr 4.500
Andre gaver (som julegave etc.): Kr 1.000